Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго
Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.
Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.


  1. acatholicvibe reblogged this from christianicon
  2. catechumen reblogged this from christianicon
  3. bahhoui reblogged this from christianicon
  4. christianicon posted this